Defektoskopie 2008

38. mezinárodní konference / 38th International Conference
4. – 6. listopad 2008 / November 4–6, 2008, Brno, Czech Republic

Základní informace / Basic Information

Konference se konala pod záštitou děkana Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně.
The conference was held under auspicies of Dean of Faculty of Mechanical Engineering, Brno University of Technology.

Sponzoři / Sponsors:
Logo DefektaLogo FomaLogo GELogo PapCo

Vědecký výbor / Scientific Committee:

Prof. Jaroslav Fiala – ZČU Plzeň (CZ)
Prof. Karel Hájek – UN Brno (CZ)
Assoc Prof. Vladimir Husarek – Sofranel (F)
Dr. Zdeněk Převorovský – ÚT AV ČR Praha (CZ)
Prof. Josef Šikula – VUT v Brně (CZ)

Organizační výbor / Organising Committee:

Prof. Karel Hajek
Assoc.Prof. Marta Kořenská
Ms. Dagmar Kratochvílová
Assoc.Prof. Pavel Mazal
Assoc.Prof. Luboš Pazdera

Sborník / Proceedings:

Vydán / Published by: Brno University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering, Technická 2, CZ 616 69 Brno
Pro / For: Czech Society for Nondestructive Testing, Technická 2, CZ 616 69 Brno

Editoři / Editors: Pavel Mazal, Luboš Pazdera
ISBN 978-80-214-3760-9 (CD version)
Copyright Š 2008 Czech Society for Nondestructive Testing, All rights reserved