where expertise comes together - since 1996 -

The Largest Open Access Portal of Nondestructive Testing (NDT)

Conference Proceedings, Articles, News, Exhibition, Forum, Network and more

where expertise comes together
- since 1996 -
Search Results: 7
Title / Author(s) / Keywords PublicationDate
Monitorování Plastické Deformace V Raných Stádiích Únavového Procesu Užitím Metody Akustické Emise
Acoustic Emission Monitoring of Plastic Deformation in Initial Stages of Fatigue Process
F. Vlašic126, V. Koula28, P. Mazal155, P. Gejdoš13
1aFaculty of Mechanical Engineering bFaculty of Mechanical Engineering(FME); Brno University of Technology (BUT)224, Brno, Czech Republic
2Center Dakel; ZD Rpety-Dakel10, Prague, Czech Republic
acoustic emission method, high-cycle fatigue, crack, titanium alloy
CS
Defektoskopie 2012
2013-06
Detekce Únavového Poškozování V Konstrukčních Materiálech Využitím Metody Akustické Emise
Fatigue Damage Detection in Construction Materials Using Acoustic Emission Technique
F. Vlašic26, L. Nohál11, P. Gejdoš3, P. Mazal55
aFaculty of Mechanical Engineering bFaculty of Mechanical Engineering(FME); Brno University of Technology (BUT)224, Brno, Czech Republic
CS
Defektoskopie 2011
2013-03
DETEKCE POŠKOZENÍ AUTOMOBILOVÉ PREVODOVKY
Detection of Damage of the Automobile Gearbox
F. Hort14, F. Vlašic26, P. Mazal55, I. Mazurek
aFaculty of Mechanical Engineering(FME) bFaculty of Mechanical Engineering; Brno University of Technology (BUT)224, Brno, Czech Republic
acoustic emission, gearbox, noise emission, vibration
CS
Defektoskopie 2010
2011-04
VYUŽITÍ METODY AKUSTICKÉ EMISE V OBLASTI PESTOVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ DREVA
Application of Acoustic Emission Method in the Area of Arboriculture and Woodworking
P. Mazal155, M. Cerny26, F. Hort114, F. Vlašic126
1aFaculty of Mechanical Engineering(FME) bFaculty of Mechanical Engineering; Brno University of Technology (BUT)224, Brno, Czech Republic
2Agronomická fakulta; Mendel University in Brno (MZLU Brno)7, Brno, Czech Republic
acoustic emission, wood, plants
CS
Defektoskopie 2010
2011-04
Odezva transpira?ního proudu ve stromech v signálu akustické emise
Response of trees transpiratory flow in acoustic emission signal
P. Mazal155, M. Cerny26, F. Hort114, F. Vlašic126, M. Fajman2
1Faculty of Mechanical Engineering; Brno University of Technology (BUT)224, Brno, Czech Republic
2Agronomická fakulta; Mendel University in Brno (MZLU Brno)7, Brno, Czech Republic
Acoustic Emission (AE), Burst AE, agriculture, wood

CS
Defektoskopie 2009
2010-05
Nové p?ístupy upínání sníma?? akustické emise b?hem únavových zkoušek
New approaches to clamping design of the aoustic emission sensors for the fatigue tests
F. Vlašic26
Faculty of Mechanical Engineering; Brno University of Technology (BUT)224, Brno, Czech Republic

CS
Defektoskopie 2009
2010-05
P?ísp?vek k možnosti hodnocení stupn? poškození ložisek metodou akustické emise
Contribution to Possibility of Evaluation of Bearings Damage Degree with Acoustic Emission Method
P. Mazal155, F. Hort114, F. Vlašic126, K. Cvrk22
1Faculty of Mechanical Engineering; Brno University of Technology (BUT)224, Brno, Czech Republic
2Faculty of Mechanical Engineering; Center of Technical Diagnostic ZD Rpety DAKEL 4, Prague, Czech Republic
Acoustic Emission (AE), acoustic emission sensor, early damage detection, classification of damage, Inspection, bearing

CS
Defektoskopie 2008
2009-03
   
Actual Cooperations
Share...
We use technical and analytics cookies to ensure that we will give you the best experience of our website - More Info
Accept
top
this is debug window